Direktori Dokter Gigi di Yogyakarta

Menampilkan 1-24 dari 91 Dokter Gigi di Yogyakarta yang ditemukan

Urutkan  
drg. Stefani Kristanti Saputra, Sp.Ort

drg. Stefani Kristanti Saputra, Sp.Ort

Dokter Gigi Siloam Hospitals YogyakartaGondokusuman, Yogyakarta
drg. Hj. Pipiet Setyaningsih, Sp.Ort, MPH

drg. Hj. Pipiet Setyaningsih, Sp.Ort, MPH

Dokter Gigi SpesialisRS PKU Muhammadiyah YogyakartaGondomanan, Yogyakarta
drg. Nanny Herminingsih, Sp.BM

drg. Nanny Herminingsih, Sp.BM

Dokter Gigi SpesialisRS Happy LandUmbulharjo, Yogyakarta
drg. Mohammad Adhi Krisnanta

drg. Mohammad Adhi Krisnanta

Dokter GigiRSGM Universitas Muhammadiyah YogyakartaWirobrajan, Yogyakarta
drg. Mochammad Agus Artono, Sp.BM

drg. Mochammad Agus Artono, Sp.BM

Dokter Gigi SpesialisRS PKU Muhammadiyah YogyakartaGondomanan, Yogyakarta
drg. Maria Goreti Widiastuti, Sp.BM(K)

drg. Maria Goreti Widiastuti, Sp.BM(K)

Dokter Gigi SpesialisRS Happy LandUmbulharjo, Yogyakarta
drg. Ike Senja Rahmadiyani

drg. Ike Senja Rahmadiyani

Dokter GigiRS PKU Muhammadiyah YogyakartaGondomanan, Yogyakarta
drg. Hj. Zarah Himawaty, Sp.KG

drg. Hj. Zarah Himawaty, Sp.KG

Dokter Gigi SpesialisRS PKU Muhammadiyah YogyakartaGondomanan, Yogyakarta
drg. Hj. Siti Rahayu, Sp.KGA

drg. Hj. Siti Rahayu, Sp.KGA

Dokter Gigi SpesialisRS PKU Muhammadiyah YogyakartaGondomanan, Yogyakarta
drg. Hj. Indria Nehriasari, Sp.BM, M.Kes

drg. Hj. Indria Nehriasari, Sp.BM, M.Kes

Dokter Gigi SpesialisRS PKU Muhammadiyah YogyakartaGondomanan, Yogyakarta
drg. Erika Andriyani, Sp.Perio, M.Sc

drg. Erika Andriyani, Sp.Perio, M.Sc

Dokter Gigi SpesialisRS PKU Muhammadiyah YogyakartaGondomanan, Yogyakarta
Dr. drg. Hj. Dahlia Herawati, Sp.Perio(K)

Dr. drg. Hj. Dahlia Herawati, Sp.Perio(K)

Dokter Gigi SpesialisRS PKU Muhammadiyah YogyakartaGondomanan, Yogyakarta
drg. Cindy Puspita Sari, Sp.Ort

drg. Cindy Puspita Sari, Sp.Ort

Dokter Gigi Spesialis Siloam Hospitals YogyakartaGondokusuman, Yogyakarta
drg. Arya Adiningrat

drg. Arya Adiningrat

Dokter GigiRSGM Universitas Muhammadiyah YogyakartaWirobrajan, Yogyakarta
DR. drg. Rinaldi Budi Utomo, Sp.KGA(K)

DR. drg. Rinaldi Budi Utomo, Sp.KGA(K)

Dokter Gigi SpesialisRS Happy LandUmbulharjo, Yogyakarta
drg. Titus Andy Kurnia, Sp.KGA, MDSC

drg. Titus Andy Kurnia, Sp.KGA, MDSC

Dokter Gigi SpesialisRS Bethesda LempuyangwangiDanurejan, Yogyakarta
drg. Weny Setyaningsih, Sp.KG

drg. Weny Setyaningsih, Sp.KG

Dokter Gigi Spesialis Siloam Hospitals YogyakartaGondokusuman, Yogyakarta
drg. Bayu Ananda Paryontri, Sp.Ort

drg. Bayu Ananda Paryontri, Sp.Ort

Dokter Gigi SpesialisRSGM Universitas Muhammadiyah YogyakartaWirobrajan, Yogyakarta
drg. Nicholas Adi Perdana Susanto, M.Sc

drg. Nicholas Adi Perdana Susanto, M.Sc

Dokter GigiRS Bethesda LempuyangwangiDanurejan, Yogyakarta
drg. Agus Srigunarto, Sp.BM

drg. Agus Srigunarto, Sp.BM

Dokter Gigi SpesialisRS Panti RapihGondokusuman, Yogyakarta
drg. Krisnovianto Albertus, Sp.KG

drg. Krisnovianto Albertus, Sp.KG

Dokter Gigi SpesialisRS Panti RapihGondokusuman, Yogyakarta
drg. Ika Andriani, Sp.Perio, M.DSc

drg. Ika Andriani, Sp.Perio, M.DSc

Dokter Gigi SpesialisRSGM Universitas Muhammadiyah YogyakartaWirobrajan, Yogyakarta
drg. Atiek Driana Rahmawati, Sp.KGA, M.DSc

drg. Atiek Driana Rahmawati, Sp.KGA, M.DSc

Dokter Gigi SpesialisRSGM Universitas Muhammadiyah YogyakartaWirobrajan, Yogyakarta
drg. Alfini Octavia, Sp.KGA

drg. Alfini Octavia, Sp.KGA

Dokter Gigi SpesialisRSGM Universitas Muhammadiyah YogyakartaWirobrajan, Yogyakarta